Algemene voorwaarden en bepalingen

Bij deelname aan een les, clinic, lezing, workshop, ruiterweekend of ander evenement verklaart de deelnemer/klant met onderstaande voorwaarden in te stemmen. Deze voorwaarden zijn altijd beschikbaar op de website. Nina van den Bogaard Training & Coaching gaat ervan uit dat elke deelnemer deze heeft gelezen en heeft goedgekeurd. Heb je naar aanleiding hiervan vragen, neem dan gerust contact op.

Lessen: De duur van een les is ca. 45 minuten of korter/langer na overleg. Tijdens het volgen van een les is bij het onderdeel rijden het dragen van een veiligheidscap verplicht. Bij het onderdeel grondwerk en dubbele lange lijnen wordt het dragen van handschoenen sterk aangeraden. Betaling vindt plaats in contanten dan wel door het voldoen van het verschuldigde bedrag via een betaalverzoek op de lesdag zelf. Lessen kunnen ter plaatse contant en gepast of via een betaalverzoek op de dag zelf worden afgerekend, workshop deelname kosten dienen uiterlijk 3 weken van tevoren overgemaakt te worden op een door Nina van den Bogaard Training & Coaching aangegeven rekeningnummer of via een betaalverzoek. Prijzen op deze website zijn inclusief BTW en exclusief reiskosten, typefouten voorbehouden.

Tariefwijzigingen voorbehouden. Prijswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren kenbaar gemaakt.
Je hebt het meeste profijt van je les als je paard op het afgesproken tijdstip gepoetst/gezadeld is zodat we direct aan de slag kunnen.

Annulering

Bij annulering van een les binnen 24 uur van tevoren, wordt 50% van de les door Nina van den Bogaard Training & Coaching in rekening gebracht, ook wanneer er sprake is van overmacht. Langer van tevoren annuleren kan uiteraard kosteloos.

In geval van annulering van een ruiterweekend, clinic of workshop berekend Nina van den Bogaard Training & Coaching tot 3 weken voor aanvang 35% van het geldende tarief door, tot 2 weken voor aanvang 70% door en binnen 2 weken voor aanvang 100% door.

Natuurlijk is het altijd mogelijk om een vervanger (stalgenoot, bijrijder) aan te melden voor de geplande les/workshop/ruiterweekend. Het kan natuurlijk zijn dat Nina van den Bogaard Training & Coaching niet in staat is om een geplande afspraak na te komen. Nina van den Bogaard Training & Coaching behoudt zich het recht voor om een les, ruiterweekend, cursus en/of workshop te annuleren bij onvoldoende deelname, ziekte of overmacht. Het reeds betaalde inschrijfgeld wordt dan uiteraard teruggestort. Nina van den Bogaard Training & Coaching behoudt zich ook het recht voor om de datum van een les, ruiterweekend, cursus en/of workshop te verplaatsen bij onvoldoende deelname, ziekte of overmacht. Een nieuwe datum wordt in overleg vastgesteld, er vindt geen retournering van het reeds betaalde inschrijfgeld plaats.

Aansprakelijkheid

Deelname aan een les, clinic, workshop of ruiterweekend is geheel voor eigen risico. Nina van den Bogaard Training & Coaching is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade die optreden voor, na of tijdens lessen, workshops, clinics en ruiterweekenden. Ruiters, begeleiders en paarden dienen WA-verzekerd te zijn.

Betrouwbaarheid en verantwoording

Deze website is Nina van den Bogaard Training & Coaching. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. Nina van den Bogaard Training & Coaching is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze website. Nina van den Bogaard Training & Coaching behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo’s, afbeeldingen en foto’s aan te brengen. Bepaalde hyperlinks (verwijzingen buiten het domein) in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij Nina van den Bogaard Training & Coaching niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.

Copyrights

Op de inhoud van deze site rusten eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen moet worden auteursrecht, databankenrecht en merkenrecht. Het is niet toegestaan hetgeen u op deze site aantreft te exploiteren of te verveelvoudigen of anderszins te verhandelen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Nina van den Bogaard Training & Coaching.

Op de inhoud van lesmateriaal, cursussen, presentaties en e-books rusten eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen moet worden auteursrecht, databankenrecht en merkenrecht. Het is niet toegestaan hetgeen u in het lesmateriaal, cursussen, presentaties en e-books aantreft te exploiteren of te verveelvoudigen of anderszins te verhandelen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Nina van den Bogaard Training & Coaching.

Aan de inhoud van lesmateriaal, cursussen, presentaties en e-books kunnen geen rechten worden ontleend. Nina van den Bogaard Training & Coaching aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel voortvloeiend uit lessen, workshops, ruiterweekenden en cursussen, evenals uit lesmateriaal, presentaties en e-books.